Projekt »Kolesarski hotel« predstavlja izgradnjo novega nastanitvenega obrata in gre za začetno investicijo vzpostavitve nove poslovne enote podjetja Curbis d. o. o. Predmet investicije je novogradnja hotela, ki obsega izgradnjo prizidka k obstoječemu športnemu objektu, v katerem bo Kolesarski hotel kategorije 3 zvezdic, s 33 sobami in 66 ležišči, in nadzidavo obstoječega objekta, kjer bosta kuhinja in jedilnica za goste hotela. Z investicijo razširjamo obseg našega poslovanja, saj do zdaj storitve nastanitvenega obrata niso bile predmet naše dejavnosti.